• Những Bài Kiểm Tra Đánh Giá

  Đàm Thoại

  Bài kiểm tra đàm thoại là một cuộc phỏng vấn trực tuyến một đối một. Trong phần thi nói, học sinh được đặt câu hỏi dựa trên các tình huống trong cuộc sống hàng ngày. Họ phải trả lời bằng câu đầy đủ, đảm bảo rằng họ sử dụng đúng thì và từ vựng thích hợp. Sự trôi chảy và phát âm cũng được đánh giá trong bài kiểm tra.

  Viết Lách

  Bạn được giao một chủ đề viết và bạn nên viết một số từ nhất định liên quan đến chủ đề đó. Bạn nên thể hiện bản thân một cách rõ ràng, viết theo phong cách phù hợp với chủ đề và sắp xếp ý tưởng của bạn thật tốt. Phạm vi ngữ pháp, độ chính xác và chính tả cũng được đánh giá trong quá trình kiểm tra.

  Thấu Hiểu Khi Nghe

  Học sinh sẽ nghe một đoạn ghi âm dài 30 phút trong 4 phần. Bản ghi âm nghe được thiết kế để phản ánh các tình huống thực tế. Kỹ năng hiểu của bạn được kiểm tra. Bạn phải nghe chi tiết và hiểu bối cảnh chung cũng như ý kiến của người nói.

  Thấu Hiểu Khi Đọc

  Bạn sẽ được cung cấp 4 văn bản ngắn để đọc. Khả năng thấu hiểu, đọc lướt qua văn bản và trích xuất thông tin quan trọng trong một khung thời gian nhất định được đánh giá. Các câu hỏi liên quan đến văn bản phải được trả lời trong thời gian quy định.

  Cấp độ CEFR sẽ được cung cấp cho từng thành phần kỹ năng ngôn ngữ đã được đánh giá và điểm đạt được tổng thể.

  Liên Lạc


  Middle East

  United Arab Emirates

  +600 54 0006
  www.lingua-learn.com
  [email protected]
  Asia

  Vietnam

  +41 78 668 5445
  [email protected]
  www.lingua-learn.vn

  Indonesia

  +62 (0) 821 4604 0040
  [email protected]
  www.lingua-learn.asia

  Hong Kong

  +85 (0) 29236 9966
  [email protected]
  www.lingua-learn.hk

  Singapore

  +65 9799 8190
  [email protected]
  www.lingua-learn.sg

  Thailand

  +66 989 526 989
  [email protected]
  www.lingua-learn.co.th
  Europe

  United Kingdom

  +44 (0) 330 332 5155
  [email protected]
  www.lingua-learn.co.uk

  Spain

  +34 (0) 615 28 3397
  [email protected]
  www.lingua-learn.es

  Turkey

  +90 850 532 5465
  [email protected]
  www.lingua-learn.com.tr

  Czech

  +420 7743 5 0806
  [email protected]
  www.lingua-learn.cz

  Italy

  +393 44488 5595
  [email protected]
  www.lingua-learn.it
  Africa

  South Africa

  +27 62 194 8784
  [email protected]
  www.lingua-learn.co.za
  Trustpilot