• 1. Tất cả giáo viên của Lingua Learn đều có bằng đại học và chứng chỉ giảng dạy được quốc tế công nhận.

  2. Tất cả giáo viên đều được đào tạo đảm bảo đồng bộ về tiêu chuẩn và chất lượng.

  3. Chúng tôi sử dụng phương pháp chuyển dạy đa nền tảng để đảm bảo các phong cách học tập và các nền văn hóa khác nhau.

  4. Tất cả các chuyên gia đánh giá doanh nghiệp của chúng tôi đều có nền tảng kinh doanh và kinh nghiệm trong ngành.

  Mẫu Hồ Sơ Giáo Viên Tiếng Anh
  Mẫu Hồ Sơ Giáo Viên Tiếng Pháp
  Mẫu Hồ Sơ Giáo Viên Tiếng Tây Ban Nha
  Mẫu Hồ Sơ Giáo Viên Tiếng Ý
  Mẫu Hồ Sơ Giáo Viên Tiếng Ả Rập
  Mẫu Hồ Sơ Giáo Viên Tiếng Đức

  Liên Lạc


  Middle East

  United Arab Emirates

  +600 54 0006
  www.lingua-learn.com
  [email protected]
  Asia

  Vietnam

  +41 78 668 5445
  [email protected]
  www.lingua-learn.vn

  Indonesia

  +62 (0) 821 4604 0040
  [email protected]
  www.lingua-learn.asia

  Hong Kong

  +85 (0) 29236 9966
  [email protected]
  www.lingua-learn.hk

  Singapore

  +65 9799 8190
  [email protected]
  www.lingua-learn.sg

  Thailand

  +66 989 526 989
  [email protected]
  www.lingua-learn.co.th
  Europe

  United Kingdom

  +44 (0) 330 332 5155
  [email protected]
  www.lingua-learn.co.uk

  Spain

  +34 (0) 615 28 3397
  [email protected]
  www.lingua-learn.es

  Turkey

  +90 850 532 5465
  [email protected]
  www.lingua-learn.com.tr

  Czech

  +420 7743 5 0806
  [email protected]
  www.lingua-learn.cz

  Italy

  +393 44488 5595
  [email protected]
  www.lingua-learn.it
  Africa

  South Africa

  +27 62 194 8784
  [email protected]
  www.lingua-learn.co.za
  Trustpilot