• Đánh Giá Trực Tuyến cho Doanh Nghiệp

  Bài kiểm tra đánh giá có thể được điều chỉnh cho phù hợp với ngành của bạn. Nếu tổ chức của bạn có một mức độ năng lực cụ thể được yêu cầu, thì những năng lực sau đây có thể được đo lường.

  Đàm Thoại
  Viết
  Nghe
  Đọc

  Đối với các tổ chức đang tìm cách tuyển dụng nhân viên có năng lực cần thiết về một ngôn ngữ nào đấy hoặc để đánh giá trình độ ngôn ngữ của nhân viên hiện hữu, Lingua Assess có thể cung cấp các công cụ đánh giá.

  Chương trình đánh giá trực tuyến của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng năng lực ngôn ngữ của ứng viên tiềm năng hoặc nhân viên hiện hữu của bạn ở mức yêu cầu.

  Đánh giá trực tuyến của chúng tôi có giá trị giống như đánh giá trực tiếp.

  Các chuyên gia đánh giá được đào tạo của chúng tôi tiến hành kiểm tra danh tính và bảo mật cần thiết trước khi đánh giá. Việc này được thực hiện trực tiếp (trực tuyến) với ứng viên cung cấp ID hộ chiếu hoặc thẻ căn cước chính thức có ảnh của họ.

  Chứng Nhận CEFR

  Tất cả các cá nhân sẽ nhận được báo cáo và chứng nhận năng lực theo cấp độ tiêu chuẩn quốc tế CEFR (Khung tham chiếu chung Châu Âu).

  Ngôn Ngữ Tiếng Anh
  Những Kết Quả của Sự Đánh Giá!

  Đàm Thoại
  Đánh Giá
  Đánh Giá 2 Kỹ Năng
  Đàm Thoại & Viết
  Đánh Giá 4 Kỹ Năng
  Đàm Thoại & Viết
  Nghe & Đọc
  Đánh Giá 4 Kỹ Năng
  Báo Cáo Đầy Đủ Chi Tiết

  Liên Lạc


  Middle East

  United Arab Emirates

  +600 54 0006
  www.lingua-learn.com
  [email protected]
  Asia

  Vietnam

  +41 78 668 5445
  [email protected]
  www.lingua-learn.vn

  Indonesia

  +62 (0) 821 4604 0040
  [email protected]
  www.lingua-learn.asia

  Hong Kong

  +85 (0) 29236 9966
  [email protected]
  www.lingua-learn.hk

  Singapore

  +65 9799 8190
  [email protected]
  www.lingua-learn.sg

  Thailand

  +66 989 526 989
  [email protected]
  www.lingua-learn.co.th
  Europe

  United Kingdom

  +44 (0) 330 332 5155
  [email protected]
  www.lingua-learn.co.uk

  Spain

  +34 (0) 615 28 3397
  [email protected]
  www.lingua-learn.es

  Turkey

  +90 850 532 5465
  [email protected]
  www.lingua-learn.com.tr

  Czech

  +420 7743 5 0806
  [email protected]
  www.lingua-learn.cz

  Italy

  +393 44488 5595
  [email protected]
  www.lingua-learn.it
  Africa

  South Africa

  +27 62 194 8784
  [email protected]
  www.lingua-learn.co.za
  Trustpilot