• Đánh Giá Trực Tuyến cho Những Cá Nhân

  Nếu bạn yêu cầu chứng nhận chính thức chính xác về năng lực ngôn ngữ của mình, Lingua Assess có dịch vụ dành cho bạn.

  Đánh giá trực tuyến, sau đó kết quả được gửi đến cho bạn.

  Một trong những người đánh giá có trình độ của chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá trực tuyến. Bạn sẽ nhận được kết quả và chứng nhận với cấp độ Khung Tham Chiếu Chung Châu Âu (CEFR). Chúng tôi cũng cung cấp báo cáo phản hồi cho bài kiểm tra của bạn với các đề xuất liên quan đến việc phát triển các kỹ năng ngôn ngữ. Điều này rất hữu ích cho những người muốn đạt được trình độ năng lực cho các yêu cầu về chuyên môn, học thuật hoặc tình trạng thị thực (ví dụ: IELTS để tuyển vào đại học).

  Chỉ cần đăng ký đánh giá theo yêu cầu của bạn qua liên kết bên dưới, chọn lịch đánh giá qua mạng (khoảng 30 -60 phút) và bạn sẽ nhận được xác nhận cũng như liên kết Zoom trong vòng 24 giờ.

  Bài kiểm tra đánh giá có thể đo lường bất kỳ năng lực nào dưới đây.

  Speaking
  Writing
  Reading
  Listening

  Bạn sẽ nhận được một báo cáo và khuyến nghị để cải thiện ngôn ngữ trong tương lai và chứng chỉ năng lực.

  Lựa chọn 1: Đánh Giá Đàm Thoại
  Tên của Người Tham Dự Ngày Tổng số Điểm Đàm Thoại Bình Luận
  XXXXXX XXXXXXXXX XX/XX/XXXX B1.4 B1.4
  • Pronunciation: Could generally be understood throughout, though mispronunciation of individual words or sounds reduced clarity at times.
  • Grammar: Used a mix of simple and complex structures, but with limited flexibility and made frequent mistakes with complex structures, though these rarely caused comprehension problems.
  Lựa chọn 2: 2 Kỹ năng (Nói và Viết)
  Tên của Người Tham Dự Ngày Tổng số Điểm Điểm Đàm Thoại Đàm Thoại Bình Luận
  XXXXXX XXXXXXXXX XX/XX/XX A2.2 A2.2 A2.2 Đàm Thoại
  • Không thể trả lời mà không có những khoảng dừng đáng chú ý và có thể nói chậm với sự lặp lại và tự sửa thường xuyên.
  • Đưa ra các mẫu câu cơ bản với độ chính xác hợp lý.
  • Đã sử dụng một số lượng hạn chế các cấu trúc phức tạp hơn, nhưng những cấu trúc này thường chứa lỗi và gây ra một số vấn đề về hiểu.
  Viết lách
  • Trình bày một số ý chính nhưng khó xác định và lặp lại, không liên quan hoặc không được hỗ trợ tốt.
  • Chỉ sử dụng từ vựng cơ bản được sử dụng lặp đi lặp lại hoặc không phù hợp với nhiệm vụ.
  Lựa chọn 3: Báo Cáo Đầy Đủ cho 4 Kỹ Năng
  Tên của Học Sinh
  xxx xxxxxxx
  Ngôn Ngữ:
  English
  Loại Chương Trình
  Private Assessment
  Tổng số Điểm:
  C1

  Đăng ký đánh giá ngôn ngữ trực tuyến của bạn ngay

  Middle East

  United Arab Emirates

  +600 54 0006
  www.lingua-learn.com
  [email protected]
  Asia

  Vietnam

  +41 78 668 5445
  [email protected]
  www.lingua-learn.vn

  Indonesia

  +62 (0) 821 4604 0040
  [email protected]
  www.lingua-learn.asia

  Hong Kong

  +85 (0) 29236 9966
  [email protected]
  www.lingua-learn.hk

  Singapore

  +65 9799 8190
  [email protected]
  www.lingua-learn.sg

  Thailand

  +66 989 526 989
  [email protected]
  www.lingua-learn.co.th
  Europe

  United Kingdom

  +44 (0) 330 332 5155
  [email protected]
  www.lingua-learn.co.uk

  Spain

  +34 (0) 615 28 3397
  [email protected]
  www.lingua-learn.es

  Turkey

  +90 850 532 5465
  [email protected]
  www.lingua-learn.com.tr

  Czech

  +420 7743 5 0806
  [email protected]
  www.lingua-learn.cz

  Italy

  +393 44488 5595
  [email protected]
  www.lingua-learn.it
  Africa

  South Africa

  +27 62 194 8784
  [email protected]
  www.lingua-learn.co.za
  Trustpilot